Sosyal Sorumluluk

Kalite Politikamız

Ana faaliyet alanlarımızda operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için;

Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
Müşteri deneyimine odaklanarak süreç, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
Sektördeki gelişmeleri takip etmeyi, yasal mevzuatları ve uygulanabilir diğer şartları göz önünde bulundurarak yerine getirmeyi ve sektöre yön vermeyi,
Eğitim, gelişim ve etkili iletişim uygulamalarıyla, tüm çalışanlar arasında mükemmelliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı ve yaratıcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,
İş ortaklarımız, hissedarlarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde yasal mevzuatı göz önünde bulundururuz. Müşterilerimizin hizmet alanımızdaki taleplerine ve karşılaştıkları sorunlara hızlı çözüm üretmeyi hedefleriz. Kendimizi sürekli geliştirmek ve müşteri memnuniyetimizi arttırmak için çalışırız.

Müşterilerimizin;

Taleplerini kolaylıkla, herhangi bir ücret ödemeden, 7/24 iletebilmelerini ve mutlaka bilgilendirilmelerini sağlamayı,
İhtiyaçlarının farkında olmayı ve sorunlarına en hızlı şekilde çözümler üretmeyi,
Fikirlerine saygı duymayı, kendilerine adil, objektif ve tarafsız davranmayı, işimizi her durumda etik ve insani değerler ışığında yapabilmeyi,
Kişisel bilgilerini güven altına almayı,
Haklarını yasal mevzuata uygun şekilde korumayı,
Daha iyi hizmet alabilmeleri için sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
En iyi müşteri deneyimini yaşayabilmeleri için çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi,
Hesap verebilir, şeffaf, insana ve çevreye saygılı bir firmadan hizmet aldıklarını hissettirmeyi, hedefleriz.

Çünkü biliriz ki; memnun müşteri, aldığı hizmetten mutlu olan müşteridir.

Enerji Yönetim

Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasını ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda enerji performansını ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen enerji yönetim sisteminin kurulmasını, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktayız. Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda etkin, kapsayıcı, gerçekçi ve entegre bir enerji yönetimi yaklaşımını üstlenir ;

 • Tüm yasal gereklilikler ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde enerji verimliliğini arttıracak ölçülebilir hedefler koymayı, hedefleri periyodik olarak izlemeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürekli olarak izlenen enerji performansımızı periyodik olarak raporlamayı iç ve dış ilgili paydaşlar ile paylaşmayı,
 • Ürün, tasarım ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Tüm bu amaç ve hedeflerin yerine getirilmesi için gereken kaynak ve bilgilerin mevcut ve ulaşılır olmasını sağlamayı,
 • Enerji yönetimi politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve teknolojik veya sektörel gelişmeler ışığında gerektiği durumlarda güncellemeyi taahhüt ederiz.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyerek dağıtım faaliyetlerimizde;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önleyici yaklaşım ilkelerini benimseriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Yönetimin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden taviz vermeyiz.

WeCreativez WhatsApp Support
Temsilcimizden online destek alabilir, analiz talebinizi online olarak iletebilirsiniz.
👋 Nasıl yardımcı olabilirim?